Çocuk Bakımında Türk Erkeği

Çocuk Bakımında Türk Erkeği

Çocuk Bakımında Türk Erkeği

Ataerkil aile yapısının getirmiş olduğu kroniksel sorunlardan biri de Türk erkeklerinin yeni doğan bebek bakımındaki yetersizlikleridir. Bu konuda yapılmış olan anket değerlendirmelerinin sonucuna hep birlikte bakarak karar verelim.

İşte yapılan anket sonucu:

Annelere eşlerinin çocuk bakımında kendilerine yardımcı olup olmadıklarını sorulan ankete verilecek yanıtlar “hayır, olmuyor”, “çok az oluyor”, “genelde oluyor” ve “her zaman oluyor” şeklinde belirlenmiş. Ankete 544 anne katılmış ve ankete cevap veren annelerin %26 sı eşlerinin her zaman çocuk bakımında kendilerine yardımcı olmadıklarını belirtirken, annelerin %25 i eşlerinin çocuk bakımında genelde kendilerine yardımcı olduklarını belirtmiştir.

Yapılan anketi değerlendirdiğimizde Türk erkeklerinin %51 inin çocuk bakımında eşlerine yardımcı olduklarını söylemek mümkündür. Ki bu oran aslında önemli bir oran olup Türk erkeklerinin de eski ataerkil özelliklerinden sıyrılıp daha modern ve çağdaş bir anlayışla eşlerine çocuk bakımı konusunda aktif şekilde yardım ettiklerini göstermektedir.

Hakkında delikanli kizlar

Loading Facebook Comments ...

Cevapla