Aile Çocuk

Çocuklar Anababalar

Çocuklar Anababalar

Çocuklar Anababalar

Çocuklar ya da anababalar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, bütün çocuklarda, özellikle de okul öncesi dönemdekilerde – disiplin sorunlarıyla karşılaşılır. Irkı, rengi, dini, ekonomik geçmişi ve sosyal konumu ne olursa olsun, anababaların çocukları için istekleri ve beklentileri olduğu gibi, iyi uyum sağlamış ya da uyum sorunları olan çocukların da gereksinimleri ve istekleri vardır.

Yap-boz parçaları gibi, bu gereksinimler ve istekler birbirine uymadığında ve okul öncesi çocuklar ile anababalannın beklentileri arasında uyuşmazlık çıktığında sorunlar doğar. Ancak, anababaların, çocuk yetiştirme yetenekleriyle, okul öncesi çocuklarının gereksinmelerini nasıl çakıştıracaklarını öğrenmeleri, çocuk yetiştirmenin getirdiği ağır sorunları, en az düzeye indirilebilir. Burada bir ile beş yaşları arasındaki normal ve sağlıklı çocuklarda raslanan yaygın davranış sorunları karşısında neler yapılacağına ilişkin pratik çözümler öneriyoruz. Bu öneriler, aile yaşamının normal akışı içinde ortaya çıkan çatışmaların kızıştığı durumlarda anababalar ve bakıcılar tarafından uygulanabilir. Niyetimiz, anababalara, bağırmadan ya da şiddete başvurmadan disiplin sorunları karşısında sakin, tutarlı ve etkili bir yolla nasıl tepkide bulunacaklarını göstermektir. Anababaları, çocukları kontrollerini yitirmeye başladığında, kendilerini kontrol edebilen “disiplinli anababalara dönüştürmek istiyoruz.

Bizim izlediğimiz yaklaşım, akademik çalışmalarla fiili olarak anababalık deneyiminin bir bileşimidir. Yeni yürümeye başlayan çocuklardan ergenlik dönemi de dahil olmak üzere üç gruptan çocukları olan ve sorun çözümü işini -profesyonel, teorik terminolojiye kaçmadan sunulan araştırma verilerine dayalı- olgularla destekleyen anababalar tarafından yazılmıştır. Son yirmi yıl içinde, üniversite düzeyinde gelişme ve çocuk psikolojisi eğilimi aldık; devlete ait bir çocuk hastanesinde ve bir okulda psikolog olarak görev yaptık; çok sayıda anababa grup çalışması yürüttük, ulusal çapta seminerler verdik ve çalışma grupları oluşturduk; okullarda ve ruh saflığı merkezlerinde psikolojik danışmanlık yaptık; üniversitede psikoloji dersleri verdik; anababalar ve çocuklar konusunda bolca yazdık ve toplam dört çocuk yetiştirdik.

Burada sizlere önerdiğimiz sorun çözme ilkeleri ve disiplin sağlama stratejileri, çocukların davranışlarını “gerçek” ortamlarında -ev, okul ve oyun alanı- inceleyen 1960 ve 70 li yılların davranış psikolojisi hareketinden devşirilen verilere dayanmaktadır. Davranış psikolojisi, yaygın sorunlara pratik çözümler sunmaya ve bu çözümlerin etkinliğini ölçmeye yönelmiştir.

Çocuklar Anababalar

Bu yazımızı çocuk yetiştirme de ortaya çıkan günlük sorunlarla başetmeye çalışan anababalar için yararlı bir başvuru niteliğinde hazırladık. Yani bu yazımız, çocukların kötü davranışları karşısında ne yapılacağına ilişkin bir ilk yardımdır. Çocuk yetiştirmeyle ilgili sorunlara acıl, çözüme dönük, doğrudan ve uygulanabilir yanıtlar verilmiştir. Kötü davranışlarının gerçekleşmesinin nasıl önleneceği ve gerçekleştikleri zaman da nasıl başedileceğine ilişkin öneriler bulunmaktadır. Ayrıca, bazı ailelerin burada önerilen stratejileri, gerçek sorunların çözümünde nasıl kullandıklarını gösteren örneklere de yer verilmiştir.

İlgili Yazılar

Hamile kalmayı kolaylaştıran besinler

delikanli kizlar

Bebek Emzirme Yöntemleri

delikanli kizlar

Çocuklarda boy uzatma yöntemleri

delikanli kizlar
Loading Facebook Comments ...

2 yorumlar

Çocuklarda boy uzatma yöntemleri | Boy uzatma yöntemleri nelerdir? 5 Eylül 2021 at 04:02

[…] nasıl yapılması gerektiği elbette ki herkes tarafından tam anlamıyla bilinemeyebilir. Çocuklarda egzersizden önce dikkat etmesi gereken noklar vardır. Bu noktalar en az egzersiz kadar gerekli […]

Çocuklar Anababalar | Delikanlı Kızlar |... 28 Ekim 2021 at 03:58

[…] Çocuklar ya da anababalar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, bütün çocuklarda, özellikle de okul öncesi dönemdekilerde – disiplin sorunlarıyla karşılaşılır. Irkı, rengi, dini, ekonomik geçmişi ve sosyal konumu ne olursa olsun, anababaların çocukları için istekleri ve beklentileri olduğu gibi, iyi uyum sağlamış ya da uyum sorunları olan çocukların da gereksinimleri ve istekleri vardır.  […]

Yorum Yap