Moda

Tasarım ve Moda Tasarımı

Tasarım ve Moda Tasarımı

Tasarım ve Moda Tasarımı

Tasarımın çeşitli tanımlamaları yapılabilir.Bunlardan biri olarak tasarım; bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey, olması ya da yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim olarak tanımlanabilir. Tasarım, meydana getirilecek bir ürünün çizimini,kalıbını ve planını yaparak geliştirmektir. Zihnimizde oluşan fikrin görsel ögelereden faydalanarak hayata geçirilmesi için bir konunun olması, ana fikrin yakalanması, bir planın oluşması, planın denetimi ve geliştirme çalışmaları gereklidir. Tasarım ve Moda Tasarımı hareket noktası piyasa olmalıdır. Her nekadar bazı tasarımlara sanatsal gözle bir anlam katsakta, kimimiz bunu anlayamaya bilir. Bu yüzden ürün işlevsel ve özgün olmalıdır.
[ads1]
Tasarım ve Moda tasarımı; Tasarımcıların yenilikçi düşünceyle toplumun ekonomik ve sosyal yaşam standartlarını gözeterek fikirlerini kağıda ve kumaşa dökmesidir…

Tasarım ve Moda Tasarımı iki temel yöntemden oluşmaktadır. Bunlar kreasyon ve modernizasyon yöntemleridir…

Kreasyon; Fransızca olan kreasyon (creation) sözcüğü, moda dilinde evrenselleşmiştir. Kreasyon giyim alanında yeni giysi ve aksesuar modellerinin yaratılmasıdır. Her yaratma eyleminin içinde, bir yaratıcı kreatör bulunmaktadır. Modayı çizgileriyle yaratan kişidir.

Tasarım ve Moda Tasarımı

Kreasyonun kaynakları:

– Giyimin tarihsel evrimini içeren yayın ve albümler,

– Ünlü ressamların tabloları,

– Giyim ve moda ile ilgili televizyon ve sinema arşiv filmleri,

– Yerli ve yabancı moda evlerinin kolksiyonları,

– Moda dergileri ve gazete birikimleridir.

Modernizasyon: Fransızca modernize; modernleştirmek, sözcüğünden kaynaklanır. Modernize, yenileştirilmiş, modernleştirilmiş, yaşanılan çağa uygun yeni bir biçim verilmiş olarak tanımlanmaktadır. Modernizasyon, kısaca modernleştirme, yenileştirme işlemidir. Bir başka tanımla ”geçmişe ilişkin sanat değeri olan bir konunun, biçim ve karakterini bozmadan çağın teknik imkanlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesidir”. Giyim ve moda alanında ise ”geçmiş yılların tarzına, çağdaş bir yorum getirmektir” denilebilir.

Modernizasyon kaynakları: moda resminde modernizenin kaynaklarını, tarihi giysiler ve giysileri tamamlayan aksesuarlar oluşturur.örn: Üçetek, içliği, şalvarı ile geleneksel bir giysidir. Beline takılan gümüşkemeri, takıları, başa ve ayağa giyilen aksesuarları ile zengin bir kaynak olmaktadır. modernize işlemini gerçekleştirecek olan kişinin, giyim e modanın tarihi değişimini çok iyi bilmesi gerekir. Bu da, giyim tarihi bilgisi ve folklor incelemeleriyle gerçekleşir.

– Geleneksel giysiler ve giysiyi tamamlayan ögeler,

– Bölgesel araştırmalar,

– Giyim tarihi ve folklor araştırmalarını içeren yayın ve albümler,

– Ünlü ressamların tabloları yada reprodüksiyonları,

– Arkeolojik yapıtlar yada bununla ilgili yayın ve albümler,

– Moda dergileri, modelleri ve gazete koleksiyonları,

Bu kaynakları bulabilmek için müzelere, kütüphanelere, tiyatrolara, sinema ve televizyon arşivlerine,özel kitaplık arşiv ve koleksiyonculara başvurulabilir.

İNSAN VÜCUDU VE ALTIN ORAN

Sanatçılar, bilim adamları ve tasarımcılar, araştırmalarını yaparken ya da ürünlerini ortaya koyarlarken orantıları altın orana göre belirlenmiş insan bedenini ölçü olarak alırlar. Leonardo da Vinci ve Corbusier tasarımlarını yaparken altın orana göre belirlenmiş insan vücudunu ölçü almışlardır. Günümüz mimarlarının en önemli başvuru kitaplarından biri olan Neufert’te de altın orana göre belirlenmiş insan vücudu temel alınmaktadır.

Fibonacci isimli İtalyan matematikçinin bulduğu bir dizi sayıdadan oluşan, Fibonacci sayıları olarak da adlandırılan bu sayıların özelliği, dizideki sayılardan her birinin, kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır.

Fibonacci Sayıları: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,…

Fibonacci sayılarının ilginç bir özelliği vardır. Dizideki bir sayıyı kendinden önceki sayıya böldüğünüzde birbirine çok yakın sayılar elde edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı) sabitlenir. İşte bu sayı “altın oran” olarak adlandırılır. ALTIN ORAN=1,618

MODA TASARIM ÖGELERİ VE SİLÜET ÇİZİMİ

Silüet, bir nesnenin yalnızca kenarları çizilerek yapılan resmi olarak tanımlanabilir.
Tasarımcı, kumaşına ve tasarlayacağı giysiye göre siluetini seçer ve hayalindeki giysiyi bu
silüet üzerinde giydirir. Siluet moda değişimleri ile paralellik gösterir.

Giysi tasarımcıları iki farklı silüet kullanır:

– Teknik çizim silüet
– Artistik çizim silüet

Teknik çizim silüeti: Bir model tasarım ve pazarlama bölümü tarafından onaylanır ve bir örnek istenir. Tasarlanan modelin özelliklerinin yazılı olduğu teknik çizime göre üretim grubu örneği hazırlar. Bu çizimlerin yapıldığı gerçek vücut oranına uygun (1/8 oranında) olan silüete teknik çizim silüeti denir. Bu silüet, modeli en iyi şekilde gösteren, fazla hareketli ve abartılı olmayan bir siluettir. Teknik çizim silueti kullanılırken modelin özelliğine göre arka ve ön siluet çizimleri beraber kullanılır. Teknik çizim siluetinin özellikleri şunlardır:

– Teknik çizim silüeti gerçek insan vücudu oranlarına uygundur. Siluetin boyu
başın sekiz katıdır.
– Siluet, hareketli değildir.
– Silüet, modelin özelliğini en iyi şekilde gösterecek özelliklere sahiptir. (Ön,arka, yan çizimleri aynı model için gösterilebilir.)
– Teknik çizime bakan kalıpçı (modelist), kolay bir şekilde modelin kalıbını hazırlayabilmelidir.

Artistik çizim silueti: Moda resminde, giysi modelindeki yaratıcılık ne denli önemli ise modelin sunulduğu moda figürü çizimi de o denli önemlidir. Moda figürleri, üstünde giysi modelinin sunulması amacı ile çizilir. Artistik ve akıcı çizgiler basit bir giysi modelini bile çekici yapabilir. Artistik çizim silüetinde vücut oranları değiştirilip abartılarak çizgiye dökülmüştür. Artistik çizim siluetinin özellikleri şunlardır:

– Artistik çizim silüetinin boyu başın 9 katı uzunluğundadır. Bu bir ideal ölçüdür.Ancak giysi tasarımcısının tarzına uygun olarak bu ölçü; 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 vb. uzunluklarda değişiklik gösterebilir.
– Moda silüetleri, ince ve uzun çizildiğinden doğal ölçülerdeki insan siluetine göre daha zarif, hareketli ve etkileyicidir.
– Moda değişiklikleri kadın tipi ilebirlikte moda siluetleri çizimini de etkiler.
– Modelin verdiği poz ile giyeceği giysi arasında bir uyum sağlanmalıdır.
– Kadın silüetleri yumuşak, erkek silüetleri daha sert, çocuk silüetleri ise yuvarlak ve daha dardır.
[ads2]

İlgili Yazılar

Delikanlı Kızlar Nişanlık Modelleri

delikanli kizlar

Genç kız giyim trendleri 2017

delikanli kizlar

Bayan Bere Modelleri

delikanli kizlar
Loading Facebook Comments ...

Yorum Yap